Välkommen till Les Amis – LAMSF!

BIENVENUE À Les Amis – LAMSF !

!به LAMSF خوش آمدید

NY NEDSTÄNGNING I FRANKRIKE

Numera gäller utegångsförbud i hela Frankrike mellan klockan 19:00 på kvällen till följande morgon klockan 06:00. De nya reglerna innebär begränsade möjligheter att röra sig långt från hemmet och skolorna övergår till distansundervisning, läs mer här.

Svenska:

Föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) erbjuder hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige.Läs mer på de svenskspråkiga sidorna.

Français:

L’association Les amis des migrants suédophones en France (LAMSF) a pour but d’aider des réfugiés qui arrivent de Suède. Plus d’informations sur les pages françaises.

Dari:

انجمن ال.آ.ام.اس.اف که به معنی دوستانِ مهاجرِ سوئدی زبان است قصد دارد تا به مهاجرانِ سوئدی زبانی که به فرانسه می آیند کمک کند

اطلاعات بیشتر در مورد صفحات دری.

***

VINJETTFOTON: Abdul Saboor